Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılmalıdır

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılmalıdır

Öncelikle enerji kimlik belgesi nedir bunun cevabını verelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kapsamında yetki almış firmalardan alınması gereken belgeye enerji kimlik belgesi denmektedir. Özellikle binaların enerji tasarrufu sağlaması, gerekli ısı yalıtımına elde etmesi ve bina altyapı tesisatının sağlıklı hale gelmesi noktasında belge önemli bir rapordur.

 Böylece hem yüksek yaşam standardı elde edilmekte hem de ülkenin enerji kaynakları daha verimli kullanılmaktadır. Hangi binaların koşullara karşı bu belgeyi elde edeceğine dair bilgi almak amaçlı enerji kimlik belgesi sorgulama yapılabilmektedir. Ele alınan sorgulama ile beraber gerekli kriterler üzerinden, yetkili enerji verimliliği danışman şirketler kapsamında bu belgeyi almaya hak kazanabilir.

 Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

 5627 sayılı kanuna bağlı olarak artık enerji kimlik belgesi, yaşam alanı olarak geçen tüm yapılar için bir mecburiyet haline geldi. Farklı platformlar kullanılarak ise artık hangi konutların enerji kimlik belgesine sahip olup olmadığı noktasında bilgi sahibi olunabiliyor.

 Bunu gerçekleştirmek için E-devlet üzerinden enerji kimlik belgesi sorgulama gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında da resmi site üzerinden gerekli sorgulama yapılabilmektedir. Böylece satın alma ve kiralama yapılmasına dair herhangi bir yasal problemi olmayan binalara ulaşmak mümkün.

 Enerji Kimlik Belgesi Neden Mecburidir?

 2020 yılına kadar tüm binaların alması gerektiği enerji kimlik belgesi yasal zemin üzerinde zorunludur. Bakanlık nezdinde yasal olarak alınması gereken bu belge, pek çok farklı sebepten dolayı tüm binalar için geçerlidir. Eğer gerekli kriterleri yerine getirerek bu belge alınmazsa, yapılar herhangi bir şekilde kiralanamaz ya da satılamaz.

 Isıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su gereksinimi ile aydınlatma gibi etmenleri gösteren enerji kimlik belgesinin biri bina yöneticisinde diğeri ise binanın dış kapısında yer almalıdır. Bu belge aynı zamanda sera gazı emisyon oranını da ele almakta ve göstermektedir. Böylece hem yaşam alanları enerji tasarrufu sağlamakta hem de çevre koruması gerçekleştirilmektedir.

 Enerji Kimlik Belgesinde Kimler Yetkilidir?

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yetki almış enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, binalar için bu belge verme hakkına sahiptir. Firma bünyesinde SMMM belgesine sahip mühendis ve Mimarlar ile EKB uzmanları süreci yönetir. Binaların bulunduğu konum ve koşullara bağlı olarak gerekli enerji harcaması incelenir. Aynı zamanda binanın tüm alt yapı tesisatı detaylı şekilde İncelemeden geçer. Yapılan çalışmalar doğrultusunda bina için gerekli sınıflandırma rapora dahil edilir.

 Gerekli kriterleri taşıyan bina adına enerji kimlik belgesi çıkarılır ve birkaç gün içerisinde ilgili binaya ulaştırılır. Bu bağlamda hangi binaların belgeye sahip olduğunu öğrenebilmek için ise, enerji kimlik belgesi sorgulama internet vasıtasıyla artık yapılabilmektedir. Eğer binalar gerekli kriterler doğrultusunda enerji kimlik belgesine sahip değilse, bu binalar için kiralama veya satış işlemi gerçekleştirilemez. Belirlenmiş fiyatlar üzerinden, yapılan inceleme ve raporlama ile bu belge kolaylıkla elde edilebilir.