Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır

İlk olarak enerji kimlik dokümanı nedir bunun yanıtını verelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dahilinde yetki almış firmalardan alınması şart olan dokümana enerji kimlik dokümanı denmektedir. Bilhassa binaların enerji tasarrufu sağlaması, ihtiyaç duyulan ısı izolasyonuna ele geçirmesi ve bina altyapı tesisatının sıhhatli hale gelmesi noktasında doküman ehemmiyetli bir rapordur.

 Böylelikle hem yüksek hayat standardı ele geçirilmekte hem de ülkenin enerji kaynakları daha randımanlı kullanılmaktadır. Hangi binaların şartlara karşı bu belgeyi ele geçireceğine değin bilgi almak emelli enerji kimlik belgesi sorgulama yapılabilmektedir. Ele alınan sorgulama ile birlikte gerekli kriterler üzerinden, yetkili enerji verimliliği danışman şirketler dahilinde bu vesikayı almaya hak kazanabilir.

 Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

 5627 sayılı yasaya bağlı olarak artık enerji kimlik belgesi, hayat alanı olarak geçen tüm yapılar için bir zorunluluk haline geldi. Değişik platformlar kullanılarak ise artık hangi konutların enerji kimlik belgesina sahip olup olmadığı noktasında bilgi sahibi olunabiliyor.

 Bunu gerçekleştirmek için E-devlet üzerinden enerji kimlik belgesi sorgulama gerçekleştirilebilir. Bu arada Etraf ve Şehircilik Bakanlığı dahilinde da resmi site üzerinden gerekli sorgulama yapılabilmektedir. Böylelikle satın alma ve kiralama yapılmasına dair rastgele bir legal problemi olmayan binalara erişmek olası.

 Enerji Kimlik Belgesi Neden Zorunludur?

 2020 seneye kadar tüm binaların alması gerektiği enerji kimlik belgesi yasal taban üzerinde zaruridir. Bakanlık nezdinde yasal olarak alınması gereken bu belge, pek çok değişik sebepten dolayı tüm binalar için geçerlidir. Şayet ihtiyaç duyulan kriterleri yerine getirerek bu vesika alınmazsa, yapılar rastgele bir şekilde kiralanamaz veyahut satılamaz.

 Isıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su gereksinimi ile aydınlatma gibi faktörleri gösteren enerji kimlik belgesinin biri bina yöneticisinde ötekisi ise binanın dış kapısında bulunmalıdır. Bu belge bu arada sera gazı emisyon oranını da ele almakta ve göstermektedir. Böylelikle hem yaşam alanları enerji tasarrufu sağlamakta hem de etraf savunması gerçekleştirilmektedir.

 Enerji Kimlik Belgesinde Kimler Yetkilidir?

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yetki almış enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, binalar için bu belge verme hakkına sahiptir. Firma bünyesinde SMMM belgesine sahip mühendis ve Mimarlar ile EKB uzmanları süreci yönetir. Binaların bulunduğu konum ve şartlara bağlı olarak gerekli enerji harcaması incelenir. Aynı vakitte binanın tüm alt yapı tesisatı ayrıntılı şekilde İncelemeden geçer. Yapılan çalışmalar doğrultusunda bina için ihtiyaç duyulan sınıflandırma rapora katılır.

 İhtiyaç duyulan kriterleri taşıyan bina hesabına enerji kimlik belgesi çıkarılır ve birkaç gün içerisinde alakalı binaya eriştirilir. Bu bağlamda hangi binaların vesikaya sahip olduğunu öğrenebilmek için ise, enerji kimlik belgesi sorgulama internet aracılığıyla artık yapılabilmektedir. Şayet binalar ihtiyaç duyulan kriterler doğrultusunda enerji kimlik belgesina sahip değilse, bu binalar için kiralama veya satış işlemi gerçekleştirilemez. Belirlenmiş fiyatlar üzerinden, yapılan inceleme ve raporlama ile bu belge kolaylıkla elde edilebilir.