Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre EKB çıkarılır. 5627 sayılı Enerji verimliliği Kanununa uygun olarak düzenlenir. Her bina için bu belge alınmalıdır. Peki, ama enerji kimlik belgesi nedir? Nasıl alınır? Yeni yapılan binalarda ne zaman kadar EKB alınmalıdır?

 

 Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

 

 Binalarda enerji kaynaklarının ve enerjinin daha verimli, etkin bir şekilde kullanılması adına EKB çıkarılır. Bu şekilde enerji israfının önlenmesi hedeflenir. Ayrıca binanın enerji tüketiminin ve enerji ihtiyacının sınıflandırılması adına çok önemlidir. Bu belgede sera gazı salımı seviyesi, yalıtma özellikleri bunun yanında ısıtma ve soğuta sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler bulunur.

 

 Bir nevi beyaz eşyalardaki enerji sınıflandırılması artık binalar içinde zorunludur. A’dan G’ye kadar sınıflandırmalar bulunur. A en verimli sınıf olurken G en düşük verimli seviyeyi gösterir. Binalarda bu sınıflandırmayı EKB gösterir.

 

 Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB

 

 Yapım aşamasında olan ya da yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi en düşük C sınıfı olacak şekilde tasarlanmalıdır. C sınıfından düşük seviyede çıkan binalara kanunen iskan ruhsatı verilmez.

 Mevcut binalarda durum biraz daha değişiktir. Mevcut binalar kendi durumlarına göre bazı parametrelere bağlı olarak A ile G sınıfı arasında sınıflandırılır. Her sınıf için enerji kimlik belgesi alınabiliyor. Bu alanda enerji kimlik belgesi nedir sorusunun cevabı şu parametrelere bağlıdır:

 Hali hazırdaki ısı yalıtımı

 Pencerelerin ısı yalıtımı

 Isıtma- soğutma ekipmanları verimi

 Aydınlatma armatürleri verimliliği

 

 Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

 

 01 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olurken bu tarihten sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina olarak değerlendirilir. Bu tanıma göre yeni binalar yapı kullanma izin belgesi alması aşlamasında EKB ilgili idareye sunması gereklidir. Yapılmaması halinde yapı kullanma izin belgesi yasal olarak verilmez.

 

 Mevcut binalar ise Enerji Verimliliği Kanunun yayım tarihinden itibaren on yıl içinde EKB düzenlemesi gereklidir.

 

 Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

 ​​​​​​​

 Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların taşıması gereken özellikler vardır. Bunlar:

 EKB düzenleme yetki belgesi almış olmak

 Meslek odalarından alınan SMM belgesine sahip olmak

 Bu özellikleri taşıyanların mühendis ya da mimar olması

 Bünyesinde haiz mimar ya da mühendis barındıran düzel kişiler

 Yeni yapılacak olan binalara EKB vermeye yetkili olma hakkı elde ederler. Ayrıca enerji kimlik belgesi nedir konu başlığında Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri de mevcut binalar EKB verebilmektedir.

 Enerji talep formu binanın özelliğine göre farklı düzenlenir. Müstakil ev, apartman, ofis, otel, hastane, eğitim, karma ve diğer kategorilerinde düzenlenebilecek EKB formları bulunur. Formlarda bina bilgileri ve EKB talebinde bulunan firma ya da kişi bilgileri yer alır. Bina bilgileri içerisinde bina tipi, binanın ilk ruhsat tarihi, binanın mimari projesi mevcut mu, il, ilçe, projedeki blok sayısı, toplam proje inşaat alanı girilmesi gereken zorunlu bilgiler arasında yer alır.